NDK’nin misyon ve yetkileri ile çalışma adap ve temelleri belirlendi

NDK’nin mevzuya ait yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, kurumun karar organı olan şura, lider ve ikinci lider olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak ve Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Kurul, Nükleer Düzenleme Kanunu ve ilgili başka mevzuat ile kendisine verilen vazifeleri yerine getirecek ve yetkilerini bağımsız olarak kullanacak. Şura kararları yerindelik kontrolüne tabi tutulamayacak. Hiçbir organ, makam, merci yahut kişi, heyet kararlarını etkilemek maksadıyla buyruk ve talimat veremeyecek, tavsiye yahut telkinde bulunamayacak.

Kurul üyelerinin misyon müddeti dört yıl olarak belirlenirken, vazife müddeti dolan üye yine atanabilecek. Şura üyeliğinin rastgele bir sebeple boşalması halinde boşalan üyeliğe atanan kişi, yerine atandığı üyenin kalan vazife müddetini tamamlayacak.

Kurul, 7381 sayılı Kanun, 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili başka mevzuat kapsamına giren faaliyetlere ait yönetmelikleri çıkaracak, öteki düzenleyici süreçler, yetkilendirmeler ve onaylar ile ilgili karar alacak.

İdari yaptırımlar hakkında karar verecek olan konsey, idari para cezası, yetkinin kısıtlanması, askıya alınması yahut iptali idari yaptırımlarının birlikte ya da farklı ayrı uygulanmasına karar verecek.

Kurul, NDK’nin vazife ve yetki alanı ile ilgili mevzularda strateji belirleyecek ve kurumun stratejik planını kabul edecek.

NDK’nin vazife ve yetki alanına giren faaliyetlere ait gerek görülen yerlerde merkeze bağlı üniteler kurulmasına karar verecek.

Kurumun misyon ve yetki alanıyla ilgili memleketler arası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak ödemeler ile bu kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu memleketler arası kuruluşların kurumun vazife ve yetki alanıyla ilgili projelerine katkıda bulunulması mevzularında da karar verecek.

NDK’nin vazife ve yetki alanıyla ilgili başka ülkelerin kurum ve kuruluşları ile yapılacak iş birliğine karar verecek.

Öte yandan heyet, 7381 sayılı Kanunla konseye verilen vazife ve yetkiler ile yetkilendirmelere ait yetkilerinden nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesislerinin yetkilendirilmesi ve bu tesislerin kurulacağı saha onayı dışındaki yetkilerini lidere devredebilecek.

Resmi Gazete’de ayrıyeten, “Nükleer Düzenleme Heyeti Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu İşçisinin Uyacakları Mesleksel ve Etik Unsurlar Hakkında Yönetmelik” de yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.