Kapalıçarşı planları oyçokluğu ile onaylandı, İBB'den 'Sulukule' uyarısı geldi

Kapalıçarşı planları oyçokluğu ile onaylandı, İBB’den ‘Sulukule’ uyarısı geldi

Tarihi Kapalıçarşı’nın yenileme planları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oyçokluğuyla kabul edildi. İBB Planlama Müdürlüğü, Kapalıçarşı planlarının; mahkemenin iptal ettiği Sulukule planları ile aynı süreci takip ettiğine dikkat çekerek “teklifin onaylanması halinde uygulama aşamasında telafisi güç durumlara sebebiyet verebileceği” uyarısı yaptı. Planlar ile yapı yoğunluğunun arttırıldığı da belirtildi.

2016 yılında onaylanan Kapalıçarşı ve çevresi yenileme avan projesine ilişkin imar planları, İstanbul 1 No’lu Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 7 Ocak 2021 tarihli kararı doğrultusunda düzeltmeler yapılarak yeniden değerlendirilmek üzere İBB Meclisi’ne sunuldu. 16 Eylül 2021 tarihli İBB Meclis oturumunda oya sunulan Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliğini inceleyen İBB Planlama Müdürlüğü dikkat çeken uyarılarda bulundu.

SULUKULE İLE AYNI SÜREÇ YAŞANIYOR

Teklif edilen plan değişikliği ile benzer içerikte olan “Sulukule Yenileme Avan Projesi” doğrultusunda hazırlanan imar planlarında yaşanan hukuki sürece dikkat çekildi. 2011 tarihli Sulukule  planlarının, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 13 Temmuz 2018 tarihli kararı ile iptal edildiği hatırlatıldı. İptal kararının, Sulukule yenileme avan projesinin, plandan önce onaylanması nedeniyle alındığı aktarıldı. Yenileme avan projelerinin; yapılaşma sınırlamaları, yoğunluklar, parsel tasarımları gibi konuları düzenleyen koruma amaçlı imar planlarına dayanması gerektiği, ancak dava konusu planın onaylanmasından önce yenileme avan projesinin onaylandığı ve bu projede öngörülen fonksiyonların plana aktarıldığı için planın iptal edildiği kaydedildi. Planlama Müdürlüğü, Kapalıçarşı ile ilgili teklifin de aynı süreci takip ettiğine dikkat çekerek teklifin ilgili mahkeme kararına ve İmar Kanunu hiyerarşisine aykırı olduğunu vurguladı. Müdürlük tarafından “teklifin onaylanması halinde uygulama aşamasında telafisi güç durumlara sebebiyet verebileceği” uyarısı yapıldı.

YAPI YOĞUNLUĞU ARTTIRILDI

İlçe belediyesince yapılan değişiklik ile bazı parsellerin yapı yoğunluğu ve yüksekliğinin arttırıldığı vurgulandı. Teklifin; Resmi Gazetede 20 Şubat 2020’de yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen “… parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran plan değişikliği yapılamaz” hükmü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Plan değişikliği teklifi bu uyarılara karşın komisyonlarda uygun bulundu. CHP’nin muhalefeti, AKP grubunun oyları ile plan değişikliği kabul edildi.

TARİHİ HANLARIN AVLULARI İPTAL EDİLDİ

Kapalıçarşı’da bulunan Cevahir Bedesteni’nin komşusu olan 2764 adada, Cebeci Han’ın kuzeyindeki 2812 ada 165-176 parsellerde, Büyük Çukur Han’ın güneyindeki 37-38 parsellerde, Küçük Yolgeçen Hanı’nda, Evliya Han’ında, Ali Paşa Hanı’nda; yol, avlu ve avlulara geçiş alanlarının oturum alanlarına dahil edildiği belirlendi. Oturum alanına dahil edilen bu alanların özgün kullanımında ortak amaçlı alan olup olmadıkları hakkında açıklama yer almadığı belirtilerek “hanların özgün avluları ortak amaçlı açık alan kullanımlarına ayrılacak” şeklindeki plan notu ile uygun olmayan tatbikatın gerçekleşebileceği kaydedildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.