Akbelen ormanlarına mahkeme kararına rağmen iş makinaları soktular

Akbelen ormanlarına mahkeme kararına rağmen iş makinaları soktular

Muğla’nın Milas İlçesi İkizköy Mahallesi sınırları içinde yer alan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (YK Enerji), Muğla 3. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen yeni bir maden sahası açma çalışması yürüttüğü belirlendi.

GECE 4.30’DA İŞ MAKİNALARI İLE ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

İkizköy Çevre Platformu üyeleri yaptıkları basın açıklamasında 27 Ağustos Cuma günü sabah saat 04.30’da Akbelen Ormanı nöbet alanında nöbet tutan yurttaşların kırıcı, kepçe ve kamyon sesleri ile uyandıklarını belirterek “Araçları ile alanı kontrol etmeye çıkan İkizköylüler ve yaşam savunucuları, İkizköy mezarlığının arkasındaki tepede YK Enerji’nin iş makinelerinin çalıştığını, alanda hafriyat ve/veya kömür çıkarma çalışması yapıldığını video ile tespit ettiler. İkizköy Çevre Komitesi’nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, kazı ve hafriyat/kömür taşıma çalışması yapılan alanda bir arkeolojik kazı alanı olduğu, ayrıca alanda her tür faaliyetin Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı ile durdurulduğu da belirtildi” denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İkizköy KARDOK (Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği ) vekillerinden Avukat Arif Ali Cangı, Muğla 3.İdare Mahkemesi’nde sahadaki maden işletme faaliyetinin ve bu sahadaki konveyör bant inşası faaliyetinin ÇED muafiyetlerinin kaldırılarak ÇED sürecine tâbi tutulması talebiyle 2020/1208 Esas sayılı dosya altında davanın devam ettiğini ve bu dava kapsamında 09.08.2021 tarihinde mahkeme tarafından sahadaki davaya konu her tür faaliyetin durdurulmasına karar verildiğini hatırlattı. Av. Cangı şöyle devam etti:

“MAHKEME KARARINA RAĞMEN KÖMÜR ÇIKARMAYA DEVAM ETTİLER”

*Yeniköy Kemerköy Termik Santrallerinin kapasitelerinin arttırılması, rehabilitasyonu ve Akbelen Ormanında yeni kömür ocağı açılması, bu kömürlerin taşınması için bant inşası Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci işletilmeden, ÇED’den muaf bir şekilde kabul edilmiştir.

*Bu kapsamda Akbelen Ormanı’nın kesilmesi gündeme gelmişti. İkizköylülerin ve onlara destek olan yaşam savunucularının direnişi kamuoyunun gündemine geldi bilindiği gibi. Geçtiğimiz günlerde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı artık yeni bir karar çıkıncaya kadar çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan Yeniköy Kemerköy termik santralleri ve maden sahalarını içeren hiçbir işlem yapılamayacağını kapsıyor.

*Dolayısıyla kapasite arttırımı, maden ocağı işletmesi, rehabilitasyon ve kömür bandına ilişkin faaliyetler ve işlerin durdurulması gerekiyordu. Böyle olduğu halde sabaha karşı saat 4.30 sıralarında  şirketin herkesten gizli gizli çalışmaya başladığını ve çalışmasını sürdürdüğünü tespit ettik.

*Aynı zamanda kültür varlıklarının olduğu, arkeolojik varlıkların olduğu alanda çalışma yapılıyor. Bu da aslında başka bir ihlali doğuruyor.

*Şu anda İkizköy’de Akbelen’de Anayasanın 138. Maddesi uygulanmıyor. Muğla Valiliğinin derhal olaya müdahale etmesi gerekiyor. Jandarmanın gerekli tutanağı tutup ilgililer hakkında işlem yapması gerekiyor.

“YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA UYMADILAR”

Av. Cangı açıklamasının devamında  ise Muğla 3. İdare Mahkemesi, Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün 17 Temmuz’da YK Enerji’nin 8 Ağustos’ta Akbelen Ormanına girerek yaptıkları ağaç kesimlerini dayanak göstererek, şu ifadeleri kullandı;

*Muhtemel telafisi güç zararın önlenmesi amacıyla 2577 sayılı Kanun’un 27nci maddesi gereğince, mahallinde kesif ve bilirkişi incelemesi yapılıp, bilirkişi raporuna karşı tarafların itirazlarının alınmasından sonra yeniden bir karar verilmek üzere, geçici bir tedbir olarak dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

*Benzer bir yürütmeyi durdurma kararı da Akbelen Ormanı’nı YK Enerji’ye maden işletmesi için izin veren Tarım Orman Bakanlığı olur kararının iptali için Muğla 1. İdare  Mahkemesi’nde devam eden davada 12.08.2021 tarihinde alınmıştı.

*KARDOK Derneği avukatı Arif Ali Cangı da, 13.08.2021 tarihli dilekçeler ile hem Muğla Valiliğinden, hem Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, hem de Orman Genel Müdürlüğü’nden mahkemelerin aldığı kararların uygulanmasını talep eden dilekçeler yazarak idareyi uyardıklarını hatırlatıyoruz.

“ARKEOLOJİK ALANLARDA YASA DIŞI KÖMÜR ÇIKARMA İŞLEMİ YAPILIYOR”

İkizköy KARDOK Derneği’nin diğer vekili Avukat İsmail Hakkı Atal ise, 28 Ağustos sabahı madencilik faaliyeti yapıldığı tespit edilen alanın 2 yıldır Milas Müze Müdürlüğü’nün arkeolojik kazı çalışmaları yürüttüğü bir alan olduğunu vurguladı.

Atal, bu alandaki kazı faaliyetlerinin YK Enerji sponsorluğunda yürütüldüğü, bu nedenle şu ana kadar sadece “kurtarma kazısı” adı altında yüzeysel bir arkeolojik çalışma yapıldığı ve çıkarılan tarihi eserlerin bir kısmının Ören Açık Hava Müzesi’ne taşındığını, ancak alandan ne tür buluntulara ulaşıldığının kamuoyu tarafından bilinmediğini, ve bu durumdan endişe ettiklerini söyledi.

Atal, ayrıca 25 Temmuz 2021 tarihin Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bir başvuru yaparak, alanın Korunması gerekli kültür varlığı  – Arkeolojik  Sit Alanı olarak tespit ve tescilini, yerinde koruma altına alınmasını, alandaki taşınmaz kültür varlıklarının Ören’e taşınmasının hukuka  ve , “Kültür ve Tabiat Varlıkları koruma kanununun 20. maddesine aykırı olduğunu, taşınmaz kültür varlıklarını alandan götüren müze müdürlüğü ve YK Enerji’ nin suç işlediğini belirtti.  Atal, şöyle devam etti:

*Arkeolojik buluntuların ve kültür varlıklarının olduğu bir alanda apar topar bir kurtarma kazısı yapılıyor. Bu alandaki tüm tarihi, kültürel varlıkların araştırıldığından, gerekli olduğu hallerde bulundukları alanda koruma altına alındıklarından ve gelecek nesillere ulaştırılmak üzere değerlendirildiklerinden emin olamıyoruz.

*Yıllardır Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen kazı sempozyumlarında ülke genelindeki kazıların durumu ve buluntular hakkında detaylı bilgi veren raporlar sunulurken, İkizköy Işıkdere kazıları hakkında hiçbir resmi rapora veya bilgiye ulaşmak mümkün değil.

*Bu alanın aynı zamanda YK Enerji’nin İkizköy Işıkdere kömür sahası içinde olduğunu bildiğimizden, kültür varlıklarımızın kömür ocağı bir an öne açılabilsin diye feda edilmesinden endişeliyiz. Bu nedenle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 6 ve 7. Maddeleri uyarınca alanın Korunması Gerekli Kültür Varlığı – Arkeolojik Sit Alanı  olarak tespit ve tescili, ilgili parsellerin tescil kararının şerh düşülmesi için Tapu Müdürlüğüne ve Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi talebi ; ayrıca Müdürlüğünüz tarafından yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının durumu ve detayı, söz konusu arkeolojik eserlerin hangi döneme ait olduğu ve hangi nitelikte olduğuna ilişkin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tarafımıza bilgi verilmesi talepli bir dilekçe verdik.

*Dilekçemize bir aylık resmi süre içinde cevap verilmedi. Dava açmak için hazırlanıyoruz. Bir de üstüne gece yarısı alanda kömür kazısı yapıldığını tespit ettik. Jandarmaya ve Muğla Valiliğine de şikâyette bulunacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.